Zastupování před úřady

Zastupování před úřady

Pro své klienty zajišťujeme zastupování při komunikaci s finančním úřadem na základě plné moci, zastupování při kontrolách FÚ, příprava podkladů ke kontrolám FÚ, odklad termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmu do 30. 6. Zastupování před jinými úřady na základě plné moci (správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, úřady práce, živnostenské úřady).

 

Jednání s úřady a státními institucemi je bohužel nezbytnou součástí každého podnikání. Ať už jde o plnění vašich zákonných povinností či řešení problémů, vždy to přináší spoustu starostí. Tyto starosti však můžete přenechat nám. 

 

Co je k zastupování potřeba?

Abychom vás mohli zastupovat před úřady, potřebujeme s vámi podepsat plnou moc. 

 

Proč se nechat zastupovat před úřady?

Výhodou je naše znalost příslušných předpisů, která nám umožňuje efektivnější komunikaci s finančním úřadem. Můžeme Vás zastupovat i v běžných záležitostech jako je registrace k jednotlivým daním, podání daňového přiznání, podání žádosti o povolení platit daň ve splátkách apod. Budete tak ušetřeni jakékoliv formy komunikace s dotyčnými úředníky.

Zastupování vám ušetří čas a také náklady hrozící za případné pokuty. Samozřejmě vám ušetří starosti při složitých kontrolách a jednáních.

Námi nabízené služby

 • vedení účetnictví - účetnictví pro obchodní i výrobní firmy
 • vedení daňové evidence
 • zpracování daňových přiznání (DPH včetně kontrolního hlášení, daň z příjmů, silniční daň, daň z nemovitosti, atd.)
 • nastavení účetní metodiky
 • zpracování účetních závěrek
 • inventarizace rozvahových účtů
 • účetní dohled a controlling
 • ekonomické poradenství
 • řešení daňové problematiky pro osoby nepodnikající avšak povinné podat daňové přiznání
 • externí zajištění odkladu podání daňového přiznání do 30. 6.
 • externí zajištění auditu
 • zastupování před úřady
 • zpracování mezd pro malé organizace do 25 zaměstnanců
 • vyúčtování cestovních náhrad
 • doučování studentů účetnictví; příprava k maturitní zkoušce
 • vedení skladového hospodářství malého až středního rozsahu
 • cenotvorba výrobního procesu
 • řešení problematiky intrastatu
 • podávání písemností prostřednictvím datové schránky
 • vyúčtování zálohové daně z mezd zaměstnanců
 • poradenství pro cizince v oblasti podnikání v ČR
 • řešení problematiky zasílání zboží do jiného členského státu EU