Personalistika a mzdy

Zajišťujeme kompletní zpracování mzdové agendy. Měsíční přehledy mezd, výplatní pásky. Příkazy k úhradě (mzdy, zdravotní pojištění, sociální pojištění, zákonné pojištění). Měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a Českou správu sociálního zabezpečení. Evidenční listy důchodového zabezpečení a mzdové listy…

 

Zpracování mezd

Základními činnostmi při zpracování mezd jsou:

 • Výpočet a zpracování mezd.
 • Výpočet odvodů z mezd.
 • Zpracování výplatních pásek a výplatních listin.
 • Zpracování příkazů k úhradě mezd zaměstnanců a příkazů pro všechny odvody z mezd.
 • Zpracování přehledů pro instituce sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny.
 • Zpracování vyúčtování pro příslušný finanční úřad.
 • Přihlášení a výpočet částek zákonného pojištění zaměstnavatele.

 

Personalistika

Personalistika je nezbytným předpokladem pro zpracování mezd. Mezi základní činnosti vedení personální agendy patří:

 • Vedení osobních údajů zaměstnanců.
 • Evidence daňových údajů.
 • Evidence dovolených a její výpočet.
 • Evidence náhrad.
 • Zpracování ročního vyúčtování daně ze závislé činnosti a funkčních požitků.
 • Vedení mzdových listů.
 • Přihlašování a odhlašování zaměstnanců ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění.
 • Komunikace na příslušných úřadech.
 • Hlášení o zaměstnávání důchodců.
 • Zpracování přehledů pro úřad práce.

 

Proč si nechat externě zpracovávat mzdy právě námi?

Ušetříme vám náklady - nemusíte hledat vhodného pracovníka, který by se věnoval vaší agendě. Nebude nutné nikoho zaučovat, posílat ho na pravidelná školení. Nemusíte hradit ani vysoké mzdové náklady.

Kvalita odvedené práce - máme mnohaleté zkušenosti s vedením mezd a personalistiky, vyznáme se v zákonech a disponuje širokým spektrem odborností. Vždy odvedeme práci kvalitně, spolehlivě a především diskrétně.

Přenesení odpovědnosti - bereme na sebe veškerá rizika a případné penalizace za chybné zpracování mezd, proti kterým jsme řádné pojištěni.

Námi nabízené služby

 • vedení účetnictví - účetnictví pro obchodní i výrobní firmy
 • vedení daňové evidence
 • zpracování daňových přiznání (DPH včetně kontrolního hlášení, daň z příjmů, silniční daň, daň z nemovitosti, atd.)
 • nastavení účetní metodiky
 • zpracování účetních závěrek
 • inventarizace rozvahových účtů
 • účetní dohled a controlling
 • ekonomické poradenství
 • řešení daňové problematiky pro osoby nepodnikající avšak povinné podat daňové přiznání
 • externí zajištění odkladu podání daňového přiznání do 30. 6.
 • externí zajištění auditu
 • zastupování před úřady
 • zpracování mezd pro malé organizace do 25 zaměstnanců
 • vyúčtování cestovních náhrad
 • doučování studentů účetnictví; příprava k maturitní zkoušce
 • vedení skladového hospodářství malého až středního rozsahu
 • cenotvorba výrobního procesu
 • řešení problematiky intrastatu
 • podávání písemností prostřednictvím datové schránky
 • vyúčtování zálohové daně z mezd zaměstnanců
 • poradenství pro cizince v oblasti podnikání v ČR
 • řešení problematiky zasílání zboží do jiného členského státu EU