vedení účetnictví - účetnictví pro obchodní i výrobní firmy vedení daňové evidence zpracování daňových přiznání (DPH včetně kontrolního hlášení, daň z příjmů, silniční daň, daň z nemovitosti, atd.) nastavení účetní metodiky zpracování účetních závěrek inventarizace rozvahových účtů účetní dohled a controlling ekonomické poradenství řešení daňové problematiky pro osoby nepodnikající avšak povinné podat daňové přiznání externí zajištění odkladu podání daňového přiznání do 30.6. externí zajištění auditu
zastupování před úřady zpracování mezd pro malé organizace do 25 zaměstnanců vyúčtování cestovních náhrad doučování studentů účetnictví; příprava k maturitní zkoušce vedení skladového hospodářství malého až středního rozsahu cenotvorba výrobního procesu řešení problematiky intrastatu podávání písemností prostřednictvím datové schránky vyúčtování zálohové daně z mezd zaměstnanců poradenství pro cizince v oblasti podnikání v ČR řešení problematiky zasílání zboží do jiného členského státu eu