Nabízíme tři způsoby financování našich účetních služeb

Omlouváme se, ale přesné ceny u nás nenajdete. Tato problematika je natolik individuální a složitá, že není možné, abychom Vám sdělili konkrétní ceny. Uvědomujeme si, že každý klient je jedinečný a nelze jej bez znalosti podrobností jednoduše zařadit do určitého cenového programu. Individuální přístup při stanovování výsledné ceny je pro Vás výhodný. Neplaťte za něco, co nepotřebujete.

  • sazba za účetní položku
  • paušál
  • hodinová sazba

U mezd se obvykle stanovuje cena za jednoho zaměstnance. Vše je na dohodě s klientem a je možná i kombinace např. roztřídění a seřazení dokladů hodinovou sazbou, následné zaúčtování sazbou za položku apod. Neplaťte za vedení účetnictví více než musíte.
Sazba za účetní položku

Účetní položkou se rozumí jeden řádek v účetním deníku, daňové evidenci.
 

od 20 Kč

Paušální sazba za účetnictví

Paušální měsíční sazba je odlišná pro účetnictví a daňovou evidenci. Záleží také na tom, zda jste plátce DPH.

od 1 000 Kč

Hodinová sazba za účetnictví

Hodinová sazba se počítá za každou započatou hodinu.
 

od 300 Kč