Kalendář – Říjen 2021

Pondělí 11.
Spotřební daň Splatnost daně za srpen 2021 (mimo spotřební daň z lihu).
Pátek 15.
Daň silniční Záloha na daň za 3. čtvrtletí 2021.
Středa 20.
Daň z příjmů Splatnost paušální zálohy.
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.
Pondělí 25.
Daň z hazardních her Daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2021.
Spotřební daň Splatnost daně za srpen 2021 (pouze spotřební daň z lihu).
Daňové přiznání za září 2021.
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2021 (pokud vznikl nárok).
Energetické daně Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2021.
Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2021.
Souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2021.
Kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2021.
Sobota 31.
Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim.
Poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace.