Kalendář – Duben 2019

Pondělí 1.
Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2019.
Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2018.
Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám.
Úterý 9.
Spotřební daň Splatnost daně za únor 2019 (mimo spotřební daň z lihu).
Pondělí 15.
Daň silniční Záloha na daň za 1. čtvrtletí 2019.

Sobota 20.
Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS.

Úterý 23.
Daň z příjmů Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.
Spotřební daň Splatnost daně za únor 2019 (pouze spotřební daň z lihu).
Čtvrtek 25.
Daň z hazardních her Daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2019.
Spotřební daň Daňové přiznání za březen 2019.
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2019 (pokud vznikl nárok).
Energetické daně Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2019.
Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2019.
Souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019.
Kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019.
Úterý 30.
Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2019.
Energetické daně Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.