Kalendář – Srpen 2018

Čtvrtek 9.
Spotřební daň splatnost daně za červen 2018 (mimo spotřební daň z lihu).
Pondělí 20.
Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.
Pátek 24.
Spotřební daň splatnost daně za červen 2018 (pouze spotřební daň z lihu).
Pondělí 27.
Spotřební daň daňové přiznání za červenec 2018.
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2018 (pokud vznikl nárok).
Energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2018.
Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2018.
souhrnné hlášení za červenec 2018.
kontrolní hlášení za červenec 2018.

Pátek 31.
Daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2018.
Daň z nemovitostí splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč).