Kalendář – Prosinec 2018

Pondělí 10.
Spotřební daň Splatnost daně za říjen 2018 (mimo spotřební daň z lihu).
Pondělí 17.
Daň z příjmů Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň.
Daň silniční Záloha na daň za říjen a listopad 2018, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční.
Čtvrtek 20.
Daň z příjmů Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.
Čtvrtek 27.
Spotřební daň Splatnost daně za říjen 2018 (pouze spotřební daň z lihu).
Daňové přiznání za listopad 2018.
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2018 (pokud vznikl nárok).
Energetické daně Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2018.
Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2018.
Souhrnné hlášení za listopad 2018.
Kontrolní hlášení za listopad 2018.