Kalendář – Říjen 2018

Pondělí 1.
Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2018 .
Středa 10.
Spotřební daň Splatnost daně za srpen 2018 (mimo spotřební daň z lihu) .
Úterý 16.
Daň silniční Záloha na daň za 3. čtvrtletí 2018 .
Čtvrtek 20.
Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a daň k MOSS.
Pondělí 22.
Daň z příjmů Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.
Čtvrtek 25.
Daň z hazardních her Daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2018.
Spotřební daň Splatnost daně za srpen 2018 (pouze spotřební daň z lihu).
Daňové přiznání za září 2018.
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2018 (pokud vznikl nárok).
Energetické daně Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2018.
Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2018.
Souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2018.
Kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017.
Úterý 30.
Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
Středa 31.
Daň z přidané hodnoty Poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace .
Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2018.