Kalendář – Únor 2019

Pondělí 11.
Spotřební daň Splatnost daně za prosinec 2018 (mimo spotřební daň z lihu).
Pátek 15.
Daň z příjmů Podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2019 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2018.
Podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně.
Středa 20.
Daň z příjmů Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.
Pondělí 25.
Spotřební daň Splatnost daně za prosinec 2018 (pouze spotřební daň z lihu).
Daňové přiznání za leden 2019.
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2019 (pokud vznikl nárok).
Energetické daně Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2019.
Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a splatnost daně za leden 2019.
Souhrnné hlášení za leden 2019.
Kontrolní hlášení za leden 2019.
Čtvrtek 28.
Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2019.