Daňový kalendář

Do daňového přiznání zbývá

Daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí

 

Kalendář – Květen 2019

Pátek 10.
Spotřební daň Splatnost daně za březen 2019 (mimo spotřební daň z lihu).
Pondělí 20.
Daň z příjmů Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.
Pondělí 27.
Spotřební daň Splatnost daně za březen 2019 (pouze spotřební daň z lihu).
Daňové přiznání za duben 2019.
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2019 (pokud vznikl nárok).
Energetické daně Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2019.
Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a splatnost daně za duben 2019.
Souhrnné hlášení za duben 2019.
Kontrolní hlášení za duben 2019.
Pátek 31.
Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2019.
Daň z nemovitých věcí Splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb).
Splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně).