Daňový kalendář

Do daňového přiznání zbývá

Daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí

 

Kalendář – Červenec 2021

Středa 1.
Daň z příjmů Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce.
Pátek 10.
Spotřební daň Splatnost daně za květen 2020 (mimo spotřební daň z lihu).
Středa 15.
Daň silniční Záloha na daň za 2. čtvrtletí 2020.
Pondělí 20.
Daň z příjmů Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.
Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS.
Pondělí 27.
Daň z hazardních her Daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2020.
Spotřební daň Splatnost daně za květen 2020 (pouze spotřební daň z lihu).
Daňové přiznání za červen 2020.
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2020 (pokud vznikl nárok).
Energetické daně Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2020.
Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2020.
Souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2020.
Kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2020.
Čtvrtek 30.
Energetické daně Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
Pátek 31.
Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2020.