Daňový kalendář

Do daňového přiznání zbývá

Daňový kalendář – Leden 2018

Úterý 2.
Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2017.
Úterý 9.
Spotřební daň Splatnost daně za listopad 2017 (mimo spotřební daň z lihu).
Pondělí 22.
Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS.
Daň z příjmů Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.
Středa 24.
Spotřební daň Splatnost daně za listopad 2017 (pouze spotřební daň z lihu).
Čtvrtek 25.
Spotřební daň Daňové přiznání za prosinec 2017.
Spotřební daň Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2017 (pokud vznikl nárok).
Energetické daně Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2017.
Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2017.
Souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017.
Kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017.
Středa 31.
Biopaliva Hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb..
Daň silniční Daňové přiznání a daň za rok 2017.
Daň z nemovitých věcí Daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2018.
Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2017.