Daňový kalendář

Do daňového přiznání zbývá

Daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí

 

Kalendář – Červenec 2019

Pondělí 1.
Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2019.
Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce.
Oznámení CRS (GATCA) Podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Oznámení FATCA Podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Středa 10.
Spotřební daň Splatnost daně za květen 2019 (mimo spotřební daň z lihu).
Pondělí 15.
Daň silniční Záloha na daň za 2. čtvrtletí 2019.

Sobota 20.
Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS.

Pondělí 22.
Daň z příjmů Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.
Čtvrtek 25.
Daň z hazardních her Daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2019.
Spotřební daň Splatnost daně za květen 2019 (pouze spotřební daň z lihu).
Daňové přiznání za červen 2019.
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2019 (pokud vznikl nárok).
Energetické daně Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2019.
Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2019.
Souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019.
Kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019.
Úterý 30.
Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty..
Středa 31.
Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2019.