Ceník
Účetní kancelář JASTR nabízí následující způsoby financování

Omlouváme se, ale přesné ceny u nás nenajdete. Tato problematika je natolik individuální a složitá, že není možné, abychom Vám sdělili konkrétní ceny. Uvědomujeme si, že každý klient je jedinečný a nelze jej bez znalosti podrobností jednoduše zařadit do určitého cenového programu. Individuální přístup při stanovování výsledné ceny je pro Vás výhodný. Neplaťte za něco, co nepotřebujete.

Ceník – Nabízíme tři způsoby financování našich služeb

  • sazba za účetní položku
  • hodinová sazba
  • paušál

 

U mezd se obvykle stanovuje cena za jednoho zaměstnance. Vše je na dohodě s klientem a je možná i kombinace např. roztřídění a seřazení dokladů hodinovou sazbou, následné zaúčtování sazbou za položku apod.

Kontaktujte nás, cenové podmínky sjednáme k oboustranné spokojenosti.

 

Účetní položka
Cena za účetní položku (jeden řádek v účetním deníku, daňové evidenci) od 20 Kč

 

Hodinová sazba
Cena za každou započatou hodinu od 300 Kč

 

Paušál
Paušální měsíční sazba vedení daňové evidence plátce DPH od 1 300 Kč
Paušální měsíční sazba vedení daňové evidence neplátce DPH od 1 000 Kč
Paušální měsíční sazba vedení účetnictví plátce DPH od 2 500 Kč
Paušální měsíční sazba vedení účetnictví neplátce DPH od 2 000 Kč

 

Další úkony
Zpracování daňového přiznání FO od 1 000 Kč
Zpracování daňového přiznání PO od 2 500 Kč
Mzdy (za jednoho zaměstnance) 300 Kč

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Jsme plátci daně z přidané hodnoty.